AED van levensbelang

NIEUWE AED GEPLAATST

 De oproepen om een vrijwillige bijdrage voor de aanschaf van een nieuwe AED zijn ruimschoots beantwoord. Geweldig dat velen hieraan gehoor hebben gegeven.

Dankzij de gulle giften van onze wijkbewoners, leden, donateurs en andere sponsoren, hebben we inmiddels een nieuwe AED kunnen aanschaffen. De spontane giften waren ruim voldoende om dit nieuwe noodzakelijke levensreddende apparaat in eigen beheer aan te schaffen.

Wij zijn iedereen, die hieraan heeft bijgedragen ontzettend dankbaar en zal voor de wijkbewoners, leden en deelnemers aan onze activiteiten een gerust gevoel geven.

De nieuwe AED is eenvoudiger in gebruik, want alle uit te voeren handelingen in geval van nood worden via stem begeleiding uitgelegd.

Zoals ook nu het geval is, hangt de AED in het groene kastje in de entreehal.

 

In gevallen dat ons wijkgebouw gesloten is, is de AED toch beschikbaar door een sleutel van het gebouw af te halen bij een van de volgende adressen:

 

Maria Wals Hugo de Grootstraat 96 📞 06-36384739 AED
Jan Wals Hugo de Grootstraat 96 📞 0299-423072 AED
Rob Out Hugo de Grootstraat 64 📞 06-51558858 AED
Bas Kok Hugo de Grootstraat 25 📞 0299-435915 AED
Roos Veltmeijer Schaepmanstraat 14 📞 0299-435876 AED
Bouk Groot Thorbeckekade 20 📞 06-36183148 AED

IN GEVALLEN VAN NOOD, ZAL DEGENE BIJ WIE U DE SLEUTEL VAN HET GEBOUW AFHAALT, MET U MEEGAAN VOOR HET UIT- EN WEER AANZETTEN VAN HET ALARM VAN HET CLUBGEBOUW.

 

Wij raden iedereen aan deze adressen en telefoonnummers goed te bewaren, zodat in gevallen van nood tijdig van de AED-gebruik gemaakt kan worden. U kunt ze ook altijd op de website vinden onder bestuursgegevens.

 

Namens het bestuur nogmaals dank voor uw bijdragen.

Ron Slond