Reunie 50 jarig bestaan Home

Nieuw wijkblad APRIL

2024

Info bestuur


Komende activiteiten

LIVE VOETBAL VAN ALLE NEDERLANDSE WEDSTRIJDEN VANAF 21 JUNI IN HET WIJKGEBOUW
Rommelmarkt 25 augustus 2024
Fietspuzzeltocht 15 september
Bingo 30 november

Laatste  Nieuws

 

50 jarig jubileum en reünie groots gevierd

Zondag 16 juni 2024 werd het 50 jarig jubileum en daaraan gekoppelde reünie een geweldig evenement en een warm weerzien met oude bekenden.  De ruim 200 bezoekers genoten van een heerlijke middag en korte avond en er werden weer vele herinneringen opgehaald, mede door de vele fotoboeken en een diapresentatie. Gezellige muziek door de 5 j's, paling roken, kids sminken en een loterij met prachtige prijzen. En niet te vergeten de heerlijk hapjes gesponsord door Restaurant Spijkerman en Grieks Restaurant Kriti

Daar Maarten Schipper had gezorgd voor de buitententen bleef ondanks een regenbui iedereen droog. Verzorging, organisatie en bediening waren gewoon voortreffelijk.

Voorts werd van deze gelegenheid gebruik gemaakt om Co Wessels vanwege haar vele verdiensten en activiteiten voor de vereniging te benoemen tot erelid, zij werd met een fraai gedicht door voorzitter Rob Out extra in het zonnetje gezet, nogmaals proficiat en bedankt Co. 

Na dit uiterst gezellige weerzien met vele oud bekenden ging tenslotte iedereen met een goed gevoel en een update aan herinneringen vrolijk naar huis.

Hopelijk zien we jullie allemaal over 10 jaar weer terug. 

 Het bestuur is dan ook iedereen dankbaar die heeft bijgedragen aan het slagen van dit jubileum en reünie. 

Een uitgebreide fotoreportage van dit jubileum vindt u onder de tab Foto's 50 jr jubileum.

 

VANAF 21 JUNI ALLE WEDSTRIJDEN VAN HET NEDERLANDS ELFTAL OP EK LIVE OP GROOT SCHERM IN ONS WIJKGEBOUW

 

 

 

kort Verslag van de Algemene Ledenvergadering

Op donderdagavond 11 april hebben wij onze Algemene Ledenvergadering gehouden. De opkomst met in totaal 19 leden incl. het bestuur was nou niet bepaald geweldig te noemen, temeer daar er belangrijke zaken, zoals nieuwe Statuten en Huishoudelijk Reglement (HR) goedgekeurd diende te worden. Toch kon het bestuur enigszins tevreden terugkijken, daar er door de ingeleverde stembriefjes, waarmee men voor akkoord kon tekenen voor voornoemde wijzigingen van de Statuten en HR, voldoende leden akkoord gingen met deze wijzigingen. Zodoende kunnen de nieuwe Statuten binnenkort worden vastgelegd bij de notaris. 

Het financiële jaarverslag werd zonder op of aanmerking goedgekeurd en de kascommissie verleende de penningmeester derhalve decharge voor het gevoerde beleid. Voorts gingen de leden akkoord met een algemene contributie verhoging van welteverstaan € 1,00. 

Tevens werden er 2 nieuwe bestuurleden gekozen, t.w. Vera Olj (wordt nieuwe secretaris) en Robin Navis. 

Voor de opvolging van Maria en Jan Wals zijn we nog steeds op zoek naar adequate opvolgers. Wij hopen dat er toch kandidaten zullen opstaan, want anders komt het voortbestaan van de wijkvereniging ernstig in gevaar! 

Een concept van de nieuwe Statuten en het nieuwe Huishoudelijk Reglement vindt u alvast op deze website onder de kop Vereniging

 

 
De wijkvereniging Hazepolder kent een aantal clubjes die wekelijks of tweewekelijks terugkeren. Indien u interesse heeft om deel te nemen aan één van de clubjes kunt u contact opnemen met de contactpersoon of gewoon een keer gezellig langs komen. Meer info over de clubs vindt u bij de tab Clubs op deze site.
Let wel: sommige clubjes zijn niet het gehele seizoen actief! 
 
Wilt u ook een clubje of een eenmalige activiteit organiseren? Neem dan contact op met het bestuur.
 
 

Links

Wijkkrant Centrum mei 2024

Hazepolder in cijfers 2023


Reacties

Reactie plaatsen